رهنما معرف بالاترین کیفیت در صنعت گیربکس ایران

پوسته مستحکم
پوسته مستحکم
پوسته گیربکس مطابق محاسبات مهندسی ساخته شده و دارای استحکامی قابل توجه می باشد.
عملیات حرارتی و سنگ زنی
عملیات حرارتی و سنگ زنی
بر روی چرخ دنده های فولادی درگیر شونده عملیات حرارتی صورت گرفته است و جهت سهولت چرخش، سنگ زنی شده اند.
سر و صدای بسیار کم
سر و صدای بسیار کم
دقت در ماشین کاری چرخ دنده ها و محورها، موجب به حداقل رساندن سر و صدای محصول در حین کار می گردد.
مدول خاص
مدول خاص
حذف تنش های خمشی
حذف تنش های خمشی
برای جلوگیری از تنش های خمشی، برینگ ها با مقاومت کافی انتخاب شده اند.
بهبود مستمر
بهبود مستمر
بازنگری در تولید محصول به منظور تحقق بهبود مستمر کیفیت هر سال یکبار انجام می پذیرد.